skip to Main Content

Landschap, landschappelijk, soms verweven met een stadsrand of bebouwing, soms bij een pad of weg, soms met water. Kleinere of grote, landschappelijke tuinen. Kenmerkend blijft wel de nadruk op het landschappelijke, het groen, de begroeiing liggen. Mijn directere omgeving, verderop door het land en ook van over de grenzen. Allerlei formaten en geregeld op paneel geschilderd. Prijzen op aanvraag en landschapsopdrachten neem ik graag aan.

Back To Top